Legal · Stockholm

Värdepappersjurist till FCG

Vill du hjälpa våra kunder i en komplex och utmanande regulatorisk miljö? Vill du bidra till en bättre finansmarknad för företag, kunder och samhället i stort?

Stockholm

Legal · Stockholm

Värdepappersjurist till FCG

Vill du hjälpa våra kunder i en komplex och utmanande regulatorisk miljö? Vill du bidra till en bättre finansmarknad för företag, kunder och samhället i stort?

Loading application form